ATI. Una comunidad profesional abierta y conectada al mundo.
ATI
visita ATI Inicio Cursos Noticias Eventos ECDL EUCIP Novática Reicis Hazte socio
I Jornades CTecno 2020

[CATALÀ]

Sortegem cinc entrades per a la  1a edició de les Jornades CTecno 2020.

El sorteig es regirà en base a les següents condicions:

1.- Només podran participar en el sorteig els socis de l'ATI al corrent de pagament de la seva quota anual.
2.- Entraran en el sorteig les sol·licituds rebudes entre les 19.00 hores del dijous 28 de maig de 2015 i les 10.00 hores del dimarts 2 de juny de 2015. Fora d'aquest horari no s'admetran sol·licituds.
3.- Per participar cal omplir aquesta breu enquesta.
4.- El número del sorteig s'assignarà en funció de l'ordre de recepció de les enquestes emplenades.
5.- Per treure els números guanyadors, el sorteig es farà a través del web http://www.sortea2.com.
6.- Es publicarà a la web de l'ATI la llista dels participants (únicament el nom) i la captura de pantalla de sortea2.
8.- Les persones guanyadores rebran les instruccions necessàries per a gaudir de la seva invitació a les I Jornades CTecno 2020.
9.- La participació en aquest sorteig significa l'acceptació de les normes descrites en els punts anteriors.

Participa sorteig ATI

Informació i consultes: Enric Camarero Brú -secregen@ati.es-.

------
[CASTELLANO]

Sorteamos cinco entradas para la  1a edición de las Jornadas CTecno 2020.

El sorteo se regirá en base a las siguientes condiciones:

1.- Sólo podrán participar en el sorteo los socios de ATI al corriente de pago de su cuota anual.
2.- Entrarán en el sorteo las solicitudes recibidas entre las 19.00 horas del jueves 28 de mayo de 2015 y las 10.00 horas del martes 2 de junio de 2015. Fuera de este horario no se admitirán solicitudes.
3.- Para participar hay que llenar esta breve encuesta.
4.- El número del sorteo se asignará en función del orden de recepción de las encuestas cumplimentadas.
5.- Para sacar los números ganadores, el sorteo se realizará a través de la web http://www.sortea2.com.
6.- Se publicará en la web de ATI la lista de los participantes (únicamente el nombre) y la captura de pantalla de sortea2.
8.- Las personas ganadoras recibirán las instrucciones necesarias para disfrutar de su invitación a las I Jornadas CTecno 2020.
9.- La participación en este sorteo significa la aceptación de las normas descritas en los puntos anteriores.

Participa sorteig ATI

Información y consultas: Enric Camarero Brú -secregen@ati.es-.

AVISO LEGAL |