Davant del debat generat en l’opinió pública catalana, i en l’espanyola en general, dins de les tasques de redacció del nou estatut, i en referència a les propostes d’un nou sistema de finançament de la Generalitat de Catalunya, la Junta del Capítol Territorial de Catalunya d’ATI exposa:

· Que els professionals informàtics que estem a ATI - Catalunya mantenim amb els de la resta de l’Estat una llarga col·laboració en defensa dels interessos comuns, fins i tot en l’àmbit europeu i global. Tant en qüestions lligades al bon exercici de la nostre professió, com en aquelles lligades a la prosperitat del sector econòmic industrial en el que actuem. En el nostre Capítol s’integren els socis d’ATI de les Comunitats Autònomes d’Euskadi, La Rioja, Navarra i Les Illes Balears, a més dels de Catalunya, i qualsevol posicionament de la Junta del Capítol en favor d’una d’aquestes comunitats ha d’evitar i evitarà ser injust amb les altres, ni amb les del nostre capítol ni amb cap altra. · Que l’alentiment del creixement de l’economia de Catalunya, d’on som els socis del nostre capítol, i a on desenvolupem la nostra activitat professional, i la seva divergència respecte els índexs econòmics marcats per la Unió Europea, és una tendència molt preocupant. Al mateix temps, es tracta d’una evolució paradoxal, per contrària a la positiva evolució tant dels índexs de productivitat com els d’ocupació, on l’aportació de l’aprofitament tecnològic té molt a veure. · Que les causes, tot i no ser únicament de finançament públic, i que també les hauríem de buscar fins i tot en la nostre pròpia actitud com a part de l’anomenada societat civil, tenen en gran part origen en la manca d’infrastructures i d’accions que haurien d’estar originades i impulsades pel sector públic. · Que aquesta pèrdua de pes de l’economia catalana ha suposat un desequilibri tecnològic a Catalunya, i, per tant, la pèrdua de pes del nostre sector tecnològic, afectant a les oportunitats dels nostres socis i dels professionals de les TIC en general. · Que creiem que un nivell de finançament públic més just és una oportunitat per, entre d’altres coses, abordar i fer avançar més projectes de desenvolupament de les TIC a Catalunya. Aquests projectes, pel seu caràcter fonamental i transversal, han de contribuir al reactivament de manera directa o indirecta del nostre sector econòmic, i, per tant, beneficiar quantitativa i qualitativament tant els professionals de les TIC com les empreses del sector i, en general, la societat catalana i espanyola.

I, per tant, manifesta:

· Que creiem imprescindible que el sector públic català disposi d’un finançament adient, just i considerat amb el pes de l’economia catalana, i que aquest s’apliqui de manera profitosa. · Que és possible trobar un sistema estatutari i de finançament que sigui bo i just tant per Catalunya com per l’Estat, i animem a què sigui aquesta convicció la que presideixi tota negociació. · Que ha de ser un model de consens, entre els principals partits del Parlament de Catalunya, i amb un ampli suport de la societat catalana. · Que ha de representar un model just a nivell de l’Estat, guardant una proporció real a l’aportació real que es fa a la seva economia, i compatible amb una actitud solidària amb altres territoris, amb un mecanisme de redistribució de la riquesa proporcional a la seva necessitat real. · Que sigui un sistema de finançament aplicable a qualsevol de les altres comunitats de l’Estat espanyol que així ho vulguin. · Que el seu aprofitament, per part de l’administració catalana, ha de suposar una posada al dia en l’adequació de les infrastructures del país i l’impuls definitiu a la Societat de la Informació i del Coneixement a Catalunya. · Que amb un sistema de finançament més just per Catalunya millorarien les perspectives professionals dels nostres socis, dels professionals de les TIC en general, i les de les empreses del nostre teixit econòmic empresarial en aquest sector. · Que el efecte final seria una millora de la qualitat de vida dels ciutadans de Catalunya i de les seves perspectives de progrés i de millora de les condicions socials.

En nom de la Junta d’ATI - Catalunya,

Dídac López i Viñas President d’ATI - Catalunya