Novática, la revista de ATI  Novática es la revista de ATI (Asociación de Técnicos de Informática).  
Nota importante: Se permite la reproducción de este artículo, excepto si está marcado con © o Copyright, debiéndose en todo caso citar su procedencia  
Important notice:This article can be reprinted except if marked with © or Copyright. If reprinted full mention of the source is mandatory 
 
NOVATICA extraordinari 1980

Sumari

Editorial  2

 
PERSPECTIVA INFORMATICA 80's

Presentación  3

Àrea Hardware  5

Components electrònics (circuits digitals)  6
Josep Amat

Microprocessadors  9
Josep Fuertes,Jordi Giró

Memòries  17
Josep Amat,Fèlix Ferrer

Memòries externes  23
Ramón Puigjaner

Arquitectura de computadors  25
Tomas Lang

Transmissió, xarxes i terminals  29
Joan Tubau

Àrea Software  33

Sistemes operatius  34
Benno Aladjem

Bases de dades  36
Fèlix Saltor,Rafael Andreu

Programació  39
Pere Botella

Sistemes d’informació  42
Antoni Olivé

Desenvolupament d’aplicacions  45
Manuel Costa

Àrea social  51

La professió informàtica  52
M. Dolors Boldó, Joan Munt

Ensenyament  55
Manuel Martí/Ramón Puigjaner

Privacitat  59
Xavier Berenguer