L’ATI entitat col·laboradora
Barcelona, 18 i 19 de novembre de 2008.
Des de l’ATI, tenim el plaer d’informar-vos de la propera realització de les V Jornades de Signatura Electrònica, els dies 18 i 19 de novembre de 2008, al Palau de Congressos de Fira de Barcelona.

CATCert, tenint en compte el suport que l’ATI ha donat a les Jornades any rere any, ofereix als seus socis un preu especial d’inscripció de 170€, que inclou l’assistència a les jornades i a la cerimònia de lliurament dels IV Premis CATCert de Signatura Electrònica.

Aquest preu especial l’obtindreu únicament si us inscriviu directament des de l’ATI. D’aquesta manera, per inscriure-us cal que truqueu al 93 412 52 35 o bé enviar un missatge a secrecat@ati.es.

Les Jornades de Signatura Electrònica, organitzades per l’Agència Catalana de Certificació - CATCert, són el fòrum de debat pensat específicament per ajudar al desenvolupament i la divulgació de la signatura electrònica i la certificació digital, i d’aquesta manera facilitar l’accés de les administracions, ciutadans, empreses i col·lectius professionals a l’e-administració, com a base per construir una veritable e-societat, tot convertint la signatura digital en el principal garant de la tramitació telemàtica.

La temàtica de les conferències d’aquesta edició girarà entorn a les següents línies conceptuals:

1. La signatura electrònica en els processos de gestió, amb especial atenció a les novetats legals des de les JSE 2007, com la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, la Llei 30/2007, de contractes del sector públic o la Llei 56/2007, d’impuls de la societat de la informació, entre altres normatives rellevants, amb temes com la seu electrònica, les garanties en la publicació de la informació, la figura dels tercers de confiança, la contractació electrònica, la facturació electrònica.

2. La signatura electrònica en el cicle de vida de la documentació electrònica, amb especial atenció al compliment normatiu que es deriva de les normatives anteriorment esmentades, amb ponències sobre els formats dels documents ofimàtics, l’autenticitat dels expedients, la seguretat en l’intercanvi interoperable de dades i documents, la gestió d’evidències electròniques, etc.

Podeu consultar més exhaustivament el programa al web www.js-e.cat.