Editorial de la junta:
La importància del Grup d’Interès de Software Lliure

Fa uns dies parlàvem en aquesta editorial de la importància dels grups de treball a l’ATI, atenent que són espais de reflexió i debat d’experts de la nostra associació al voltat d’una temàtica del nostre interès professional.

Fruit d’aquesta reflexió, hem vist com, a poc a poc, s’estan reactivant els grup que tenim i apareix amb força el nou Grup d’Interès en Software Lliure (GISL) que tot i néixer en el Capítol de Catalunya, té el seu focus en tota l’associació.

Fa uns dies distribuíem entre els socis la invitació a formar-ne part, que creiem ha d’anar més enllà d’aquest grup, i a la vegada ha de ser una proposta per a crear-ne de nous.

Cadascun d’aquests grups tindrà la seva pròpia dinàmica, però el més important és que el resultat sigui visible fora del mateix, sigui a les publicacions de l’ATI i els seus mitjans, com en la creació de les plataformes corresponents a les xarxes socials.

Sovint diem que hem d’interpretar l’ATI com un espai de networking tancat, però tancat als professionals de les TIC i a les ofertes dirigides de manera exclusiva als socis, i obert a la societat per explicar-los i per compartir el que els nostres socis, en els seus grups de treball, poden explicar gràcies a la seva expertesa.

És un bon servei que podem oferir a la societat, i que a la vegada redunda en el prestigi dels professionals que hi participen i en el prestigi i reputació de la nostra xarxa i associació.

Tots fem l’ATI!

Editorial signada conjuntament per

Dídac López Viñas Guillem Alsina Gonzàlez
President ATI Catalunya Vocal de comunicacions