En els documents adjunts hi trobareu:

1.- Les memòries d’activitats de l’any 2004 i el pla d’acció per l’any 2005.

2.- Acta de la passada assemblea del capítol, celebrada el 17 de maig de 2004.

Ambdós, es presentaran a l’assemblea del Capítol Territorial de Catalunya el dijous 26 de maig, a l’Auditori del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.