Acord ATI-COEIC

En motiu de la signatura de l’acord de col·laboració amb el Col·legi d’Enginyeria Informàtica de Catalunya - COEIC, s’ha decidit per part d’ATI - Catalunya i el COEIC, amb el suport de l’ICT, organitzar un taller-debat sobre les propostes legislatives del sector al voltant de la Societat de la Informació i Societat del Coneixement. Introducció En la declaració de la Generalitat sobre les Prioritats del Govern pel 2005 que conté el web:

http://www10.gencat.net/gencat/binaris/prioritats_2005_tcm32-21678.pdf

podem extreure la informació següent:

"Llei de la Societat del Coneixement: La Llei de la Societat del Coneixement s’està elaborant en aquests moments i el seu principal objectiu és impulsar la construcció d’una Societat de la Informació centrada en la persona, integradora i orientada al desenvolupament de manera que tots els ciutadans puguin crear, consultar, utilitzar i compartir la informació i el coneixement."

Si a més a més tenim en compte que el desenvolupament actual de l’Estatut ha de fer referència a competències relacionades amb els sectors i serveis que en formen part, que se estan desenvolupant plans estratègics i grans accions per part de l’executiu, entendrem com aquest any 2005 serà clau pel desenvolupament de la Societat de la Informació i del Coneixement, amb les lògiques conseqüències pels sectors dels que formem part.

Es per aquest motiu que es fa necessari la convocatòria d’una jornada de treball que signifiqui la presentació d’una proposta amb caràcter constructiu i voluntat d’influir positivament en els actors que representem dins d’aquest àmbit.

Funcionament Consta de les següents parts: 1.- del 4 al 11 d’abril: debat electrònic, prèvia subscripció a una llista de distribució. 2.- 12 d’abril: taller-debat presencial en una sessió de dues hores. 3.- del 13 al 20 d’abril: debat posterior a la llista de distribució. 4.- del 21 al 25 d’abril: redacció de les conclusions. 5.- 29 d’abril: difusió de les conclusions.

La mecànica de funcionament és el d’un debat previ a la llista de distribució (una setmana), una sessió presencial (2 hores), i un debat final i conclusions a la llista de distribució.

* Pel debat presencial comptarem amb la presència de dos ponents que en 10 minuts donaran una sèrie de pautes. Seguidament, i per grups, es preparen unes conclusions prèvies que es posaran en comú, i que s’acabaran de consensuar durant la setmana següent a la llista de distribució.

** Pel debat electrònic s’ha creat una llista de distribució (tllci@llistes.udg.es) a la que els participants seran donats d’alta en el moment de la inscripció.

Ponents

Alfons Cornella: President fundador de Infonomia.com, i considerat com una de les persones mes influents a Espanya en els àmbits de la societat de la informació i societat del coneixement.

Un representant del Parlament de Catalunya a determinar.

Llocs Debat electrònic: llista de distribució (tllci@llistes.udg.es) a la que els participants seran donats d’alta en el moment de la inscripció.

Sessió presencial: sala cedida per l’ICT.

Inscripcions Secretaries de l’ATI i del COEIC, presencialment, per correu electrònic o per telèfon.

S’admeten diferents formes de participació, permetent participar de manera independent en el debat presencial i l’electrònic.

Desprès de la inscripció els participants seran informats de la seva alta a la llista de distribució.

ATI Ciutat de Granada 131, Edifici ICT; 08018 Barcelona Tel. 934125235 secrecat@ati.es

COEIC Aragó 186, 2 - 4; 08011 Barcelona Tel. 934516494 secretaria@coeic.org