Es convoca a tots els socis del Capítol de Catalunya a l’assemblea anual que tindrà lloc el dilluns 13 de març del 2006.

Primera convocatòria: 18’30 h.
Segona convocatòria: 19 h.

Lloc
Auditori Pompeu Fabra
Col•legi d’Enginyers Industrials de Catalunya
Via Laietana 39, 5 pl.
08003 Barcelona

Ordre del dia
1. Aprovació de l’Acta anterior.
2. Nomenament dels socis sèniors.
3. Presentació i aprovació de la memòria 2005.
4. Presentació i aprovació del pla d’acció del 2006.
5. Elecció de socis compromissaris per a l’Assemblea General.
6. Presentació i aprovació del tancament del pressupost 2005.
7. Presentació i aprovació del pressupost del 2006.
8. Torn obert d’intervencions.

Us hi esperem

Junta Directiva ATI - Catalunya