ante la Dirección Xeral de Xustiza e Administración Local da Consellería de Xustiza, Interior e Relacions Laborais da Xunta de Galicia el 3 de Enero de 2000 respecto al Anteproxecto de Lei de Creación do Colexio Oficial de Enxeñeiros en Informática de Galicia