El Capítol de Catalunya agrupa els socis d’ATI vinculats administrativament a la seu de Barcelona. Actualment hi pertanyen cinc comunitats autònomes: Catalunya, Balears, Euskadi, Navarra i La Rioja. S’espera que les quatre darreres es puguin constituir en capítol propi quan el seu número de socis els ho permetin.