Editorial del president:
Apostem per la formació, i pels formadors

En temps de crisi com els actuals, on la competitivitat ho és a tots els nivells, individual i col·lectivament, és quan donem més valor a aquells trets professionals que ens fan diferents i que ens qualifiquen davant d’un mercat escàs en oportunitats.

És per aquest motiu, que una de les nostres tasques més importants com a associació, la d’informar i facilitar la formació, és més cabdal que mai.

Seguint aquesta línia, hem convocat als organismes i empreses dedicades a la formació amb els que tenim contacte, així com amb els nostres socis dedicats a tasques professionals al voltant d’aquesta activitat.

Volem plantejar de manera oberta que volem treballar plegats en un moment en què no només la professió ho necessita, sinó que la societat ho demana, ja que requereix bons professionals, de qualitat certificada, per poder recuperar-nos de l’actual situació.

En aquesta relació tots n’hem de sortir beneficiats, començant pels socis, que han de percebre les ofertes de formació com una oportunitat per fabricar-se un currículum professional compacte, per a les organitzacions i professionals de l’entorn docent, que han de percebre el suport de l’ATI en molts sentits, i per l’ATI com a entitat, que, en desenvolupar una nova xarxa estructurada de contactes, es veurà engrandida per la qualitat dels nous suports.

Tots fem l’ATI!

Atentament,

Dídac López Viñas
President d’ATI Catalunya.