Editorial del president:
L’ATI a la Comissió TIC.cat

Aquest passat dimecres, dia 2 de desembre, es va constituir la Comissió TIC.cat com a instrument de coordinació i de participació de les institucions públiques i privades col·laboradores del pla TIC.cat amb la finalitat d’informar, proposar i assessorar en tot allò que afecti al desenvolupament del Sector TIC a Catalunya.

En aquesta comissió tindrem veu per donar la nostra visió, com a associació de professionals de les TIC, sobre aspectes del nostre mercat i el desenvolupament de la professió.

Els objectius de la comissió seran els d’establir mecanismes de diàleg entre l’administració i els agents del sector TIC per tal d’impulsar el sector a Catalunya, compartir amb els agents sectorials les iniciatives que des de TIC.cat s’estan duent a terme i les que es volen realitzar en un futur, configurar un marc d’anàlisi i debat dels problemes i reptes del sector de les TIC a Catalunya per tal de col·laborar en la recerca de les solucions més adients per al sector, i consensuar actuacions a desenvolupar dins del marc del TIC.cat, impulsar la coordinació, col·laboració i cooperació entre els agents implicats en la promoció del Sector de les TIC a Catalunya, fomentar la participació dels agents sectorials en les iniciatives i activitats desenvolupades dins del marc del pla TIC.cat i establir els grups de treball necessaris per al seguiment, avaluació i/o anàlisi de problemàtiques i/o projectes específics d’interès per al sector.

Cal que ens congratulem que l’ATI Catalunya formarà part de la mateixa des del seu inici, conjuntament amb els altres agents principals, que són actors en el sector de les TIC, i que mantindrem una presència activa en la comissió d’associacions i professionals.

Tots fem l’ATI!

Atentament,

Dídac López Viñas
President de l’ATI Catalunya.