Matrícula
Per a formalitzar la matrícula, és necessari omplir la sol·licitud de matrícula i enviar-la a través del web de la Fundació. La sol·licitud no garanteix la reserva de plaça però dóna preferència d’accés al curs.

La Fundació UPC, un cop hagi rebut la sol·licitud de matrícula, es posarà en contacte amb tu per notificar-te si hi ha places vacants i per indicar-te quina documentació has de lliurar. La documentació serà revisada i servirà per determinar l’admissió al curs.

En cas d’admissió, serà necessari:
Abonar l’import de matrícula mitjançant una de les formes de pagament següents
> Transferència al compte 2100 1801 19 0200005229
> Xec nominatiu a la Fundació Politècnica de Catalunya.
> Targeta de crèdit Visa o Mastercard.
> Domiciliació bancària.
* Enviar o lliurar personalment a la Fundació UPC el xec nominatiu o el comprovant de transferència bancària en cas que hagis triat una d’aquestes formes de pagament.

Abans de l’inici del curs caldrà abonar la totalitat de l’import. El pagament fraccionat només serà possible si l’import supera els 2.500 €, i es distribuirà de la manera següent:

60 % de l’import, abans de l’inici del curs, mitjançant qualsevol modalitat de pagament;
40 % restant als 90 dies de l’inici del curs per domiciliació bancària.

Els alumnes que vulguin anul·lar la matrícula i ho notifiquin com a mínim 30 dies abans de l’inici del curs tindran dret a devolució de l’import pagat, excepte 100 € que es retindran en concepte de despeses administratives. A menys de 30 dies de l’inici del curs, les anul·lacions de matrícula no tindran dret a devolució de cap quantitat.

L’ATI i la Fundació UPC es reserva el dret d’anul·lar o ajornar un curs si no hi ha alumnes suficients. En el primer cas es reemborsarà l’import pagat.

<< enrere