Editorial del President:
Els Professionals en defensa de la Professió

Darrerament estem davant de notícies i informes de sentit contrari respecte el mercat de treball de la professió d’informàtic, o de professional de les TIC en general. Per un cantó veiem com a les universitats està baixant alarmantment el nombre de matriculats, tot i que es manté raonablement els dels centres d’FP, i, per un altre cantó, s’ha incrementat la demanda de contractació de professionals fins al punt que podem parlar d’una veritable crisi.

No és un tema que ens vingui de sobte, i ja fa uns anys varem llegir notícies similars provinents dels EEUU, i l’any passat informes d’InfoJobs ens indicaven aquestes tendències.

Què està passant?

Bé, no hi ha una anàlisi clara, però en les moltes converses en les que he pogut participar m’han fet reflexionar en aspectes com:
· La professió de les TIC no està ben valorada socialment.
· El nivell qualitat/preu de moltes empreses és enganyós i genera frustració en client i tècnics.
· Hem apartat a la dona d’aquesta professió.
· En l’era Free, hem considerat les TIC com un Low Cost.
· La imatge social d’un professional TIC està plena d’estereotips (és un personatge freakie, grenyut i brut, antisocial...) que la fan poc atractiva pels joves.
· Qualsevol s’identifica com a professional de les TIC.
· La professió és ample, i és difícil identificar al professional en una especialització.
· Les TIC són un problema en totes les empreses.
· Etc.

Imagino que és més complex que tot el que he sentit, però es resumeix en què la professió, en la majoria dels seu vessants, s’ha tornat poc atractiva pels possibles professionals.

Per un motiu o un altre, tots els que formem part de l’ATI gaudim de ser part d’aquesta professió i ens sentim incòmodes amb aquesta situació, i, mes enllà, com a part d’una àrea socioeconòmica, ens sentim preocupats per les conseqüències que, en termes de competitivitat, puguin suposar pel nostre país.

La missió de l’ATI no és la de regular la professió, opció incorrecta i desencoratjadora, en aquest escenari. A més a més, seria un error que ens portaria a ser identificats com un grup de gestió d’interessos corporatius, però si que, en la voluntat de ser útils al soci i a la societat, tenim la missió de crear i impulsar iniciatives de foment de les vocacions, de la qualitat en el seu desenvolupament i de la dignitat en l’exercici professional. De fet, temes com l’ECDL i l’EUCIP, així com la nostra participació en la definició dels nous estudis en algunes universitats i la col·laboració amb els centres d’FP, ens avalen.

És una tasca de tots els professionals i agents participants en la professió, siguin o no socis de l’ATI, a la que us convido a participar.

Fem Professió Informàtica, Fem ATI.

Atentament,

Dídac López Viñas
President de l’ATI Catalunya