Editorial del President:
Pla d’acció 2008

El passat dia 31 vàrem celebrar l’assemblea 2008 del Capítol en el que vàrem aprovar el pla d’acció, que estic segur trobareu molt motivador.

Eix 1: Potenciar Soci:
Ens proposem com a objectiu el convertir la nostra associació en un vehicle per a la promoció professional dels associats, a nivell individual i com a col·lectiu, dins i fora del capítol.

• Fer un informe dels diferents perfils de socis que tenim perquè les empreses vegin el nostre atractiu.
• Millorar els nivells i acords de col·laboració amb col·legis i entitats relacionades amb l’elearning per tal de potenciar i obtenir pels socis una millor i més assequible formació, emmarcada amb criteris d’afavorir la formació permanent o formació al llarg de la vida professional.
• Incrementar la presència de l’ATI a la xarxa social a través de l’organització conjunta amb d’altres institucions públiques o privades de diferents actes (conferències, taules rodones, fòrums, etc.) sobre temes tecnològics d’avantguarda.
• Organitzar activitats orientades al sector professional i empresarial.
• Fer un estudi que ens permeti conèixer els segments de soci actuals, fer-ne el seguiment i orientar l’oferta de difusió i formació d’acord amb el seu interès.
• Crear la comunitat de socis joves amb una oferta focalitzada a qui comença en la professió i està creant una carrera professional.
• Crear una oferta de descomptes en productes comercials orientat al soci.

Eix 2: Comunicació interna:
Ens proposem com a objectiu fer més fluïda la comunicació entre l’associació i el soci en ambdós sentits.

• Informar al soci de tots els acords que l’ATI té amb empreses i els beneficis que pot obtenir.
• Incrementar el coneixement de la tasca de l’ATI als socis i no socis a través de la creació del catàleg de Serveis ATI i donar-ho a conèixer als socis (institucionals i no institucionals) i no socis a través de diferents mitjans (internet, correu ordinari).
• Seguir potenciant el butlletí de comunicació interna, posant-lo a disposició de tots els associats.
• Fer útil el portal de la web de l’ATI Catalunya per fomentar l’ús freqüent.
• Fomentar l’ús dels Blocs com a eina de comunicació personal.
• Estructuració de l’ús de la llista.
• Apropament físic al soci: vertebració geogràfica de l’activitat. Crear punts d’atenció en la geografia amb seguiment delegat per part de la junta, que canalitzi l’oferta local d’activitats.

Eix 3: Xarxa Institucional:
Cal incrementar el nombre de socis institucionals per la força de marca que pot suposar. La finalitat es fer-los participar dels nostres objectius i implicar a les persones de contacte, fent una campanya de comunicació en cada signatura i renovar regularment el seu compromís.

Es treballarà amb las diferenciació de les tipologies de soci institucional, que a dia d’avui queden poc definides. A priori, s’estudiarà d’establir-ne 4:
1.- Conveni: empresa que ofereix serveis als associats amb unes condicions especials.
2.- Associats Institucionals: Col·legis Professionals, Administració... amb l’objectiu de crear activitats conjuntes, crear sinergies que permetin visualitzar l’ATI dins la nostra societat.
3.- Associats Institucionals Empreses: empreses del sector o no i que gaudeixen de les condicions d’Associat Institucional.
4.- Educació: escoles i universitats que ofereixen formació en IT. Aquí l’objectiu és donar a conèixer a les futures generacions de professionals l’existència de l’ATI i convidar-los a participar. Paral·lelament, amb els responsables de les escoles, aprofundiment amb les accions iniciades ja per l’última junta.

Es realitzaran trobades periòdiques en un format d’esmorzar de treball a fi d’involucrar als socis institucionals en el dia a dia de l’associació.

Es marca com a objectiu establir contacte perquè s’incorporin com a socis institucionals a:
> Totes les universitats catalanes.
> Generalitat (els Departaments i organismes del mon de les TIC, Govern i formació).
> 50% dels Ajuntaments de més de 50.000 h. i tots els de més de 200.000 h.
> Les Diputacions.
> Principals Organismes públics vinculats amb les TIC.
> Empreses del sector TIC destacades (4 noves a l’any).

La finalitat de la relació amb associacions empresarials és el buscar aliances i convenis de col·laboració que tinguin algun objectiu comú amb l’ATI. Fomentarem la participació d’aquestes associacions en, almenys, un esdeveniment anual promogut per la nostra associació.

La cerca de socis institucionals suposa una imatge de marca, l’incrementar el nombre d’aquests socis ens donarà més visibilitat i prestigi en la comunitat informàtica.

Llistat d’associacions objectiu i pla de contacte: Ens proposem assolir 4 associacions per any.

Es crearà un Consell Assessor del Capítol, format pels principals agents (AAPP, Universitats, associacions empresarials, agents socials, gran empreses, etc.) per tal d’implicar-los en la nostra tasca de ser útils a la societat. En aquest Consell s’ha de buscar no sols l’oportunitat de conèixer l’opinió dels seus integrants i donar a conèixer la nostra, si no la de fer-ne del mateix una eina perquè el sector es construeixi a si mateix, a la vegada que pot ser una oportunitat per permeabilitzar-lo amb el que passa fora de la geografia del nostre capítol, pel que, a mesura que aquest maduri, es buscarà la complicitat de més participants.

Eix 4: Visibilitat:
Incrementar la presència de l’ATI a la xarxa social a través de la creació de convenis de col·laboració amb comunitats de networking.

No sols volem atraure els mitjans de comunicació del sector, sinó que també volem atraure l’atenció dels mitjans de comunicació generalistes, aconseguint que s’interessin per la nostra entitat i les tasques que estem duent a terme, creant un espai de notes premsa i mantenir-lo regularment fent-ne la seva difusió:
• Presència en actes destacats del sector.
• Increment de la massa social de manera rellevant, amb la focalització de membres destacats de la professió.
• Participació en els principals fòrums a través de socis rellevants.
• Organització d’activitats obertes a tota la societat.
• Organització d’activitats restringides, o obertes a tota la societat amb cost.

Eix 5: Marca:
• Creació d’un argumentari per a empreses i associacions.
• Desenvolupar un conjunt d’atributs i valors atractius.
• “Decàleg” de la marca ATI (una bona “marca” denota notorietat, orgull de pertinença. Associació d’idees que té el receptor a relacionar amb el concepte de “marca”).
• Crear un nou òrgan de comunicació amb mires a fer-ne una difusió externa, donant a conèixer les activitats dutes a terme per la nostra associació i les noticies més importants que generem.
• Donar visibilitat a l’associació dins la societat en general com a un ens d’importància per a la comunitat professional millorant la percepció que el ciutadà té de la professió informàtica.
• Donar visibilitat al soci (individual o institucional) rellevant.
• Atraure amb visibilitat de marca als líders (individuals o institucionals) que formen part de l’ATI (Cat).

Dels aspectes que més vàrem comentar varen ser els referents a la visibilitat de les activitats del capítol i del seu coneixement per part de tots els socis.

Finalment vàrem compartir una copa de cava tots plegats que va ser molt animada i ens va permetre compartir una molt bona estona parlant de la nostra professió, de tecnologia i, per suposat, Fent Xarxa! El que ens fa pensar que trobades amb un espai i temps que faciliti aquesta lliure relació és un gran valor que podem compartir.

Per nosaltres el més important sempre sou tots i cadascun de vosaltres i la vostra participació en la forma que considereu més convenient.

Fes Xarxa, Fes ATI!

Atentament,

Dídac López Viñas
President de l’ATI Catalunya.