Editorial del president
Nova Junta, Nova Etapa a l’ATI Catalunya

Com fa ara tres anys, he tornat a encapçalar una candidatura per la nova junta de l’ATI Catalunya pels propers tres anys. Ha estat escollida al presentar-se sense oposició, prenent possessió del càrrec en la seva primera reunió del passat dia 10 de març.

La nova junta suposa un esperit de renovació que va mes enllà de la continuïtat, i on el compliment del programa ha de suposar un canvi en els objectius, en les accions i en les activitats que, de fet, ja s’han iniciat durant el darrer mandat i que s’han de consolidar durant el proper període del pròxims tres anys. Anomenem la candidatura de renovació, atès que en la llista que us presentem hi ha una continuïtat en les persones que volen seguir impulsant el projecte, i uns nous noms darrera dels quals trobem professionals del nostre sector disposats a impulsar aquest projecte.

Les línies que presentem en el nostre programa són el resultat de fer una reflexió sobre la situació del sector en el nostre context i de la participació de la nostra associació en el mateix.

Un primer anàlisi es ha de fer entendre que existeixen encara les motivacions que varen portar a la creació de l’associació (contacte amb altres professionals, intercanvi d’experiències, facilitats en la formació, etc.), però que s’ha produït un canvi de paradigma de l’esperit associatiu, amb un esperit més orientat a la compartició d’objectius molt concrets i a les facilitats que Internet ha suposat i que potser no estem aprofitant de manera complerta.

Aquesta situació ens ha portat, sense deixar d’oferir un catàleg coherent de serveis al soci i oportunitats d’establir contactes, una visibilitat pública esmorteïda, tant en el sector professional, on tenim un nivell de coneixement i reconeixement amb moltes possibilitats de recorregut, com en un pla social que no ens dóna massa possibilitats en els mitjans públics i en la participació institucional. A més a més, s’ha de potenciar la visibilitat en els sectors empresarials, en els que tenim molt per aportar.

Un expressió que tancaria aquest anàlisi seria que la nostra marca ha anat perdent valor, segurament més en aspectes quantitatius que nos pas qualitatius, i que per la seva representativitat no implica la força que potser fa uns anys suposava.

Potser per aquest motiu estem en una situació d’estancament de socis en les seves diferents possibilitats (professionals, estudiants, institucionals, etc.), malgrat que els esforços dels diferents mesos fan pensar en les possibilitats d’un futur canvi de tendència.

I és que la missió principal, ser útils als soci i a la societat, és encara totalment vàlida i ha de ser l’eix vertebrador de totes les activitats, malgrat que s’ha de fer un manteniment matisat de les motivacions originals, en el sentit que el soci segueix buscant el seu creixement professional, segueix buscant el contacte amb altres companys professionals del sector, i la societat segueix necessitant d’una associació independent, de socis representant als seus companys, que promogui uns valors en l’aprofitament de les TIC en benefici de la societat, de les empreses del sector, de les institucions implicades i, per suposat, dels professionals de la Informàtica.

Aquest argumentari no és nou, i tres anys de cohesió de l’actual junta en funcions ha portat que el nostre capítol hagi participat i promogut activitats que s’hauran de mantenir en aquest proper període, a més a més de les que s’agregaran.

Seguirem mantenint una bona oferta d’actes oberts pels socis en horari fora d’oficina i als que s’afegiran actes orientats a empreses i professionals amb un horari diferenciat.

Seguirem mantenint una bona oferta de formació, fins ara bàsicament presencial, a la que a partir d’ara afegirem una oferta no presencial i, per tant, més flexible en la seva participació.

Seguirem potenciant la Intranet, i buscarem noves oportunitats de potenciar en ella la relació entre socis.

Seguirem mantenint un catàleg d’avantatges pel soci, a la que ara agregarem noves ofertes sindicades amb altres associacions.

Seguirem mantenint el butlletí, al que afegirem una nova versió en un format diferent i obert a tota la societat.

Potenciarem en el nostre àmbit la iniciativa més transformadora que ha iniciat l’ATI amb l’oferta de certificacions EUCIP, destinada a potenciar la professionalitat del nostre soci i a recolzar-la i fer-la visible, a la vegada que col·laborarem amb la Junta Directiva General (JDG) en el seu desenvolupament en la nostra àrea socioeconòmica.

Aprofitarem la xarxa social Neurona per anar més enllà, buscant donar un servei de rellevància al soci en la seva projecció professional, i buscant acords, juntament amb la JDG, amb les comunitats per tal d’apropar-les a la nostra associació, oferint-los un àmbit d’agrupament en el món real.

Seguirem mantenint un esforç en les nostres relacions institucionals amb les Administracions Públiques (Generalitat, Ajuntament, Universitats, Centres d’Ensenyament, etc.), i les potenciarem buscant formes perquè participin de la nostra associació i se la facin seva.

Seguirem mantenint una excel·lent relació amb la JDG, amb la que ens alineem en objectius i activitats, i la consolidarem buscant projectes que puguem liderar des del nostre àmbit territorial.

De fet, si quelcom hem pogut comprovar molt clarament els membres de la junta sortint, i que compartim amb els companys de l’actual candidatura, és que l’ATI és, sobretot, una xarxa de socis que no sols comparteixen serveis, sinó que es comparteixen a si mateixos, i és per aquest motiu, i per la necessitat que té l’ATI de formar xarxa amb altres associacions i institucions, que hem escollit aquest eslògan: Fes Xarxa, Fes ATI!

Els eixos que marcaran aquesta etapa són:

• Potenciar al soci.
• Millorar la comunicació amb el soci.
• Crear una xarxa de relació institucional.
• Visibilitat social.
• Potenciar la Marca ATI (CAT):

A la intranet trobareu el programa complert, que us podrem explicar en la propera assemblea del dia 31 de març, a la que us animem a assistir.

En tot cas, el més important sempre sou tots i cada un de vosaltres.

Company, soci: Fes Xarxa, Fes ATI!

Atentament,

Dídac López Viñas
President de l’ATI Catalunya