El Pla de formació i certificació del programa TIC.cat és el conjunt d’iniciatives que s’estan duent a terme des de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) amb l’objectiu de millorar la qualificació i competències dels professionals TIC i, en conjunt, la qualitat i competitivitat de les empreses TIC catalanes.

Inicialment els cursos d’aquest pla es van programar a Barcelona, però hi ha la voluntat que també es puguin realitzar cursos arreu del territori. En aquest sentit, us mostrem un conjunt de cursos que poden ser del vostre interès fer a Granollers.

Les persones interessades poden contactar per telèfon al 93 538 12 00 o bé per correu electrònic: dmayorgas@ajuntament.granollers.cat.

Propers cursos:

Implementació i administració de bases de dades SQL Server 2008

Horari: dilluns i dimecres. De les 17 a les 21 h.
Dates: del 4 d’octubre al 10 novembre.
Duració del curs: 40 hores.
Lloc: Centre Tecnològic i Universitari de Granollers.
Preu: 382,50 € (possibilitat de bonificació a través de la Fundació Tripartita).
* L’examen està inclòs en el preu.

>> Ampliar informació sobre el curs d’Implementació i administració de bases de dades SQL Server 2008.

Cisco CCNA - Administració de xarxes

Horari: dimarts i dijous. De les 16 a les 21 h.
Dates: del 2 de novembre al 17 de març.
Duració del curs: 170 hores.
Preu: 1253,75 € (possibilitat de bonificació a través de la Fundació Tripartita).
Preu orientatiu utilitzant la bonificació de la FTTFE: 0 €.
* L’examen està inclòs en el preu

>> Ampliar informació sobre el curs de Cisco CCNA - Administració de xarxes.