Administració de servidors Microsoft Windows Server 2008. Configuration Active Directory

Preu del curs: 382,50€ exempt d’IVA
Preu orientatiu utilitzant la bonificació de la FTFE: 0€
Centre formatiu: CATIC a Manresa
Hores: 40h
Data d’inici: 11-11-2010
Data final: 30-12-2010
Horari: dimarts i dijous de 18.00h a 22.00h
Certificació a obtenir: MCP 70 640
Descripció: Aquest curs atorgarà als participants els coneixements i habilitats necessàries per al disseny d’un Microsoft Active Directory, Serveis de directori i infraestructures de xarxa per a entorns Microsoft Windows Server 2008

Inscripcions

Fonaments de la gestió de serveis TIC (ITIL V3)

Preu del curs: 325€ exempt d’IVA
Preu orientatiu utilitzant la bonificació de la FTFE: 63€
Centre formatiu: CATIC a Manresa
Hores: 20 hores
Data inici: 13-12-2010
Data final: 27-12-2010
Horari: dilluns i dimecres de 18.00h a 22.00h
Preu de l’examen: 140€ + IVA
Certificació a obtenir: ITIL Foundation v3
Descripció: Introducció a la gestió de serveis i cicle de vida del servei. Principis i models clau de la gestió de serveis de TI, processos i funcions.

Inscripcions

Programació amb Java 2 SE (Standard Edition)

Preu del curs: 800€ exempt d’IVA
Preu orientatiu utilitzant la bonificació de la FTFE: 0€
Centre formatiu: CATIC a Manresa
Hores: 60 hores
Data d’inici: 11-11-2010
Data final: 30-12-2010
Horari: dimarts i dijous de 18.00h a 22.00h
Descripció: Es crearan aplicacions amb la tecnologia Java que incorporin característiques orientades a objectes del llenguatge de programació Java, com ara encapsulació, herència, polimorfisme, ..., s’executaran aplicacions des de la línia de comandes, s’utilitzarà tipus de dades i expressions de la tecnologia Java, construccions de control de flux de la tecnologia Java, ... i es crearà un petit projecte individual, aplicant els conceptes adquirits al llarg del curs.

Inscripcions

Administració de servidors Microsoft Windows Server 2008. Configuration Active Directory

Preu del curs: 382,50€ exempt d’IVA
Preu orientatiu utilitzant la bonificació de la FTFE: 0€
Centre formatiu: CEINA a Igualada
Hores: 40h
Data d’inici: 26-11-2010
Horari: divendres de 17.00h a 22.00h
Certificació a obtenir: MCP 70 640
Descripció: Aquest curs atorgarà als participants els coneixements i habilitats necessàries per al disseny d’un Microsoft Active Directory, Serveis de directori i infraestructures de xarxa per a entorns Microsoft Windows Server 2008.

Inscripcions: trucant al 938050094, Sra. Anna Fàbregas

Fonaments de la gestió de serveis TIC (ITIL V3)

Preu del curs: 325€ exempt d’IVA
Preu orientatiu utilitzant la bonificació de la FTFE: 63€
Centre formatiu: CEINA a Igualada
Hores: 20h
Inici: 26-11-2010
Horari: divendres de 16.00h a 21.00h
Certificació a obtenir: ITIL Foundation v3
Descripció: Introducció a la gestió de serveis i cicle de vida del servei. Principis i models clau de la gestió de serveis de TI, processos i funcions.

Inscripcions: trucant al 938050094, Sra. Anna Fàbregas

Cisco CCNA – Administració de xarxes

Preu del curs: 1400,00€ exempt IVA
Preu orientatiu utilitzant la bonificació de la FTFE: 0€
Centre formatiu: CEINA a Igualada
Hores: 156h
Data inici: 27-11-2010
Calendari: dissabtes de 10.00h a 14.00h
Certificació a obtenir: Cisco 640-802: Cisco Certified Network Associate Descripció: Aquesta certificació professional indica que el posseïdor té coneixements sòlids sobre xarxes de mida petita a mitjana. Els tècnics seran capaços d’instal·lar, configurar i realitzar la operativa de xarxes d’àrea local i d’àrea extensa i serveis d’accés a xarxes d’aproximadament 100 ordinadors.

Inscripcions: trucant al 938050094, Sra. Anna Fàbregas