En el següent enllaç es troben els cursos programats (dates, horaris, preus, temaris).

http://www.ctug.cat/news_detail?idnewsitem=1001010