Nou servei adreçat als socis.

L’ATI Catalunya i Human&Business (H&B) col·laboraran en qüestions relacionades amb la gestió de la carrera professional dels seus socis. Amb aquesta col·laboració, l’ATI atendrà als seus membres aportant a aquests un servei de GESTIÓ DE LA CARRERA PROFESSIONAL per tal que els professionals integrants de l’ATI puguin impulsar, redirigir, desenvolupar la seva carrera.

El servei GESTIÓ DE LA CARRERA PROFESSIONAL estarà coordinat per l’ATI Catalunya i H&B.

Descripció del servei GESTIÓ DE LA CARRERA PROFESSIONAL
El Model Magis és la metodologia patentada per H&B per al desenvolupament de la seva àrea HUMAN, focalitzada en la persona que en les diferents modalitats, i no necessàriament en un àmbit empresarial, necessita desenvolupar habilitats i competències per aconseguir l’èxit i la grandesa.

Està basat en les etapes de la direcció estratègica empresarial implementades a través d’un procés de coaching executiu basat en 6 preguntes clau (6 W): Qui, On, Què, Per què, Quan i Com.

Aquestes etapes són 4:
· Etapa 1: ANÀLISI: el candidat presenta el seu historial professional i realitza una declaració d’intencions sobre el seu desenvolupament.
· Etapa 2: DISSENY: el candidat respon les 6 W i acaba definint un pla de acció.
· Etapa 3: EXECUCIÓ: el candidat porta a terme i executa el seu pla de acció de forma autònoma.
· Etapa 4: FEEDBACK: el candidat rep feedback en els obstacles trobats durant l’execució del seu pla d’acció.

Condicions del servei GESTIÓ DE LA CARRERA PROFESSIONAL per als socis de l’ATI

1.- L’etapa 1 serà gratuïta per l’associat de l’ATI. A més a més, cada candidat obtindrà les conclusions de l’anàlisi del perfil professional APP.

2.- L’etapa 2, que consta de 3 sessions de treball, tindrà un cost de 98 € més IVA per sessió, si és corporatiu, i de 70 € més IVA per sessió, si és personal.

3.- L’etapa 3 no està pressupostada ja que pot tenir diversos formats i la seva valoració econòmica dependrà de cada candidat.

4.- Les entrevistes corresponents a l’etapa 1, entre H&B i el soci interessat en el servei, tindran lloc a la seu de l’ATI Catalunya, Via Laietana 46, pral. 1a, Barcelona, prèvia reserva. El dia fixat vindrà acordat per H&B i l’interessat, i confirmat per la Secretaria de l’ATI Catalunya. L’horari d’atenció al públic de la Secretaria és de dilluns a dijous de 10 a 13 h. i de 16 a les 19 h. Els divendres de 10 a 13 h. L’horari d’estiu (després de la revetlla de Sant Joan fins passada la Diada) és de 10 a 14 h.

Altres col·laboracions entre l’ATI i H&B
· Organització i execució d’activitats relacionades amb temes de desenvolupament personal i professional d’interès comú, que es podran realitzar a les dependències d’ambdues institucions o en dependències de tercers.
· Organització i difusió d’accions divulgatives a realitzar de forma conjunta relacionades amb el servei GESTIÓ DE LA CARRERA PROFESSIONAL.

* El proper dimarts 28 d’abril, a la sala Verdaguer de l’Ateneu Barcelonès, de les 18.30 a les 20 h., es realitzarà una xerrada sobre la gestió de la carrera professional on els assistents podran realitzar el test de l’anàlisi APP (etapa 1) i conèixer els seus resultats dins del mateix acte. Inscripcions: secrecat@ati.es