Barcelona, maig 2008

La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catlaunya (STSI) presenta el primer estudi sobre el sector TIC a Catalunya amb la col·laboració de l’ATI.

L’informe, elaborat per la Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC), fa una anàlisi detallada de la situació actual del mercat de les TIC a Catalunya i una previsió de la seva evolució fins al 2010.

Aquest informe va ser presentat en el marc del BDigital Global Congres amb la presència de l’ATI com a agent destacat del sector i amb la presentació de l’opinió de la nostra associació.

Més informació
Estudi