El Centre d’Estudis Politècnics (CEP), de Barcelona, i amb qui l’ATI té un acord de col·laboració, ens ha fet arribar la següent proposta:

L’Associació de Mares i Pares (AMPA) del Centre ha creat 20 beques de 600 € per fomentar la formació en les noves tecnologies, concretament, en els estudis d’Informàtica. Aquestes beques estan limitades a un màxim de 4 per centre de Batxillerat.

El Centre d’Estudis Politècnics imparteix els dos cicles formatius de Grau Superior d’aquesta especialitat: “Administració de Sistemes Informàtics” i “Desenvolupament d’Aplicacions Informàtiques”.

Aquestes beques estan destinades a aquells alumnes que acaben el Batxillerat el curs 2008-2009 i segons el criteri de la Direcció del seu Centre, en siguin mereixedors.

Adjunt trobareu una carta del Director del CEP i el full de recomanació que l’alumne/a hauria de portar al centre per obtenir aquesta beca.