Barcelona, 3 de gener de 2008

La Junta Directiva del Capítol Territorial de Catalunya ha decidit obrir el procés electoral, segons l’article 3.1.12 dels Estatuts de l’Associació, atès que s’ha complert el mandat de tres anys de l’actual Junta, i convoca eleccions pel proper dimecres 26 de març de 2008.

Les candidatures hauran d’incloure candidats per a tots els càrrecs de la Junta Territorial més tres suplents, i hauran d’anar acompanyades d’un programa electoral.

Les llistes tancades de candidats han de cobrir els següents càrrecs (article 4.2.e):

President Vicepresident Tresorer Secretari 5 Vocals

Les candidatures hauran d’estar en poder de la Secretaria del Capítol, Via Laietana 46 Principal 1a 08003 Barcelona, a l’atenció de la Junta Electoral, abans de les 19 hores del divendres 15 de febrer de 2008.