El grup de recerca Didàctica, Innovació i Multimèdia (DIM-UAB) de la Universitat Autònoma de Barcelona, col·laborador de l’ATI, ha posat en marxa una nova recerca adreçada a concretar els principals problemes que avui en dia té l’educació i a buscar noves solucions, que a sovint requeriran el suport de les TIC. En concret els seus objectius són:

1 .- Analitzar sistemàticament les problemàtiques del nostre sistema educatiu (currículum, aules, centres, professors, alumnes, famílies...), que en part seran comuns a altres països. 2 .- Buscar noves solucions, i estudiar especialment de quina manera un adequat ús de les TIC pot contribuir a resoldre-les en alguns casos. Volem crear coneixement funcional però amb una premissa: considerant que estem en un entorn sense restriccions econòmiques (solucions ideals, utòpiques). 3 .- Aplicar "en la mesura del possible" aquestes solucions als nostres entorns reals de treball, que sí que tenen restriccions econòmiques, amb la finalitat de reduir les problemàtiques identificades.

La investigació Problemes educatius, solucions ideals, plans de millora (dimEDU) http://www.pangea.org/dim/dimedutic durarà 3 anys, i comptarà amb la col·laboració de centenars d’agents educatius (professors de tots els nivells, gestors de centres, estudiants, famílies...) que faran les seves aportacions en una plataforma social en línia i en múltiples esdeveniments presencials. A més d’aquest àmbit general d’agents educatius hi haurà quatre àmbits complementaris:

· Universitats. Col laboraran amb estudis en profunditat dels problemes, que després es presentaran i debatran en Congressos "ad hoc".
· Institucions (Conselleries d’Educació, Fundacions, Sindicats ...). Contribuiran convidant al professorat dels seus col·lectius a participar i organitzaran Jornades presencials de debat.
· Mitjans de comunicació social. Des d’una "taula virtual", aportaran les visions dels periodistes especialitzats en temes educatius, i contribuiran a la difusió de la investigació.
· Empreses. Patrocinaran la recerca i aportaran també les seves perspectives.

Els primers documents per al debat estan en http://sites.google.com/site/dimedutic. Allà podeu trobar, entre d’altres, un primer llistat de problemàtiques educatives generals i també específiques de la universitat. Propostes sobre les infraestructures TIC imprescindibles en les aules d’avui en dia, i sobre la formació mínima que necessita tot professor en TIC.

El propòsit final del projecte és contribuir a la (tan necessària) millora de l’educació. Vols participar? Registra’t a http://dimglobal.ning.com i entra als fòrums.

INFORMA: Pere Marquès http://peremarques.net