Sessió gratuïta
Barcelona, 10 de desembre de 2008

Master Data Management
Sessió gratuïta
Dimecres, 10 de desembre de 2008, de les 18.30 a 20 hores
Barcelona, Sala Sagarra de l’Ateneu Barcelonès

Master Data Management (MDM)

En aquesta sessió s’expliquen en detall els conceptes al voltant del MDM, els beneficis que aporta a les organitzacions, les seves implicacions i reptes tecnològics, i finalment es comenten alguns dels casos d’èxit més importants del mercat.

Ponent
Omar López, Product & Innovation Manager de Synergic Partners, consultora especialitzada en la gestió i integració de dades estratègiques. Els serveis de Synergic Partners abasten des de projectes d’integració i qualitat de dades fins a l’engegada de sistemes de Gestió i Govern de Dades (Data Governance) a través de solucions tecnològiques, així com High Value Consulting dirigida a la definició de polítiques i estratègies de gestió de la informació en l’àmbit corporatiu.

Descripció de la jornada
Avui dia, les organitzacions treballen amb una gran quantitat de dades que neixen en diferents fonts i són processats a través de diversos canals. En moltes ocasions, aquestes dades no són fiables perquè no es comparteixen informacions entre les diferents línies de negoci o departaments de les organitzacions. Aquesta dispersió i desagregació juntament amb el pas del temps, afavoreix l’obsolescència de les dades residents en els sistemes d’informació.

L’aplicació de les solucions tecnològiques especialitzades en MDM (Màster Data Management), permet a les organitzacions gestionar i consolidar les dades mestres disperses, oferint una visió única del client o del ciutadà. Això s’aconsegueix mitjançant l’eliminació de les sitges informacionales existents, la racionalització de la infraestructura TI existent i la governació de les dades mestres des d’una visió estratègica i corporativa.

Synergic Partners, com consultora experta en gestió de dades, assisteix i aconsella a les empreses en l’adopció d’una estratègia MDM i en la seva implantació en l’organització. En aquest procés, el departament de TI es converteix en peça clau per a assegurar l’èxit, d’una banda liderant la iniciativa a causa de l’orientació tecnològica de base de les Solucions MDM i per un altre, assegurant el correcte accés i integració dels sistemes d’informació i aplicacions que conten amb qualsevol dada mestra.

Agenda

>> Master Data Management
• Antecedents
• Definició
• Dominis de Dades Mestres
• Estils d’Arquitectura
• Roadmap
• Beneficis Tecnològics i de Negoci

>> Casos d’Ús
• MDM & DW/BI
• MDM & CRM
• MDM & SOA

>> Aplicació d’una estratègia de Data Governance
• Motivacions
• Perfils específics al DG

Inscripcions: 93 412 52 35 / secrecat@ati.es

Com arribar a l’Ateneu