Curs de LIDERATGE EFICAÇ, NEGOCIACIÓ I OPTIMITZACIÓ D’EQUIPS DE TREBALL amb DIPLOMA del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. Pla AVANÇA.

Curs online amb 4 sessions presencials a Sabadell o Barcelona.

OBJECTIUS: Adquirir les habilitats que li permetran desenvolupar la seva capacitat com a líder, comunicador i negociador eficaç, en benefici tant de la seva vida professional com personal.

TOTALMENT GRATUÏT per a treballadors en actiu o autònoms (n’hi ha prou amb presentar l’encapçalat de la nòmina actual).

Està finançat pel pla Avança (Ministeri d’Indústria). No té cap relació amb el concepte de formació bonificada i ÉS COMPATIBLE amb qualsevol altre curs subvencionat que s’estigui realitzant.

Accés al campus amb fòrums, vídeos, VIDEOCONFERÈNCIES i amb un tutor a la seva disposició.

Més informació: http://www.esec.net/empresas/liderazgo_eficaz.html o al correu carles.m@esec.net o al 937 27 27 27 (Carles).

La durada estimada del curs és de 100h, però al tractar-se d’un curs a distància, és difícil predir el temps que es requereix a cada participant. En tot cas la durada la considerem de 3 mesos.

RESUM DEL CONTINGUT: Habilitats per a desenvolupar el propi lideratge Comunicació i interrelació en equips de treball. Habilitats per a la gestió d’equips Negociació i presa de decisions.