APRENDRE a través de l’ACCIÓ

Orientats a preparar Professionals de Suport al Canvi i contribuir a la Xarxa de Professionals per a la Innovació i el Lideratge

Presentació

En un societat avançada, les idees i el talent són la clau perquè les organitzacions i les persones adquireixin avantatges competitives. La projecció cap al futur s’apunta per la facilitat d’assumir riscos.

Per anar més enllà de les tecnologies i crear veritable valor afegit, ens cal una aposta per la innovació, però el cert és que la innovació només s’inicia amb el canvi de xip de les persones. El concepte d’innovació implica augmentar la capacitat de les empreses per tal d’utilitzar nou coneixement tecnològic o de mercat i oferir un productes o serveis nous i millors que els seus competidors.

Sota la promoció de la Fundació Cercle per al Coneixement, l’empresa Helix3c en associació amb GR-Institute de la Universitat de Tel Aviv convoca, en segona edició, els TALLERS de TREBALL sobre ECONOMIA DEL CONEIXEMENT sota el lema Aprendre a través de l’Acció.

L’objectiu és que cada participant estigui preparat per implantar el seu Pla d’Acció i constituir els equips de suport necessaris, a més d’integrar-se a la Xarxa de Professionals per la Innovació i el Lideratge, que disposa d’un laboratori (LAB) de consulta i d’assessorament permanent.

Els Tallers estan adreçats, especialment, a persones amb responsabilitats globals, directius empresarials, especialistes en gestió del coneixement en xarxa, especialistes en clústers estratègics, gestors de parcs tecnològics i científics, gestors d’oficines de centres de recerca, coordinadors de clústers de gestió del coneixement sectorial i territorials.

Programa

Conducció: Professor Itamar Rogovsky, GR-Institute, Pere Monràs, Helix3c

Primer cicle: La nova lògica. El QUÈ

I. Taller: Què és l’economia del coneixement.
II. Taller: Com es lidera l’economia del coneixement: nova lògica i nous lideratges.
III. Taller: Codis de llenguatge.

Segon cicle : La nova organització. El COM

IV. Taller: Nuclis de coneixement. Principis dels Professionals pel canvi a l’EC.
V. Taller: Tipus de canvi. Lideratge dels professionals pel canvi a l’EC.
VI. Taller: Creació del nucli intern de suport.
VII. Taller: La xarxa de suport. A l’èxit per la pràctica.

Calendari
(divendres i dissabtes)

Gener: 27 i 28
Febrer: 17 i 18
Març: 17 i 18
Abril: 28 i 29
Maig: 12 i 13
Juny: 9 i 10
Juliol: 21 i 22

Horari
Divendres: 16 - 21 h.
Dissabtes: 8.30 - 14.30 h.
(*) El dissabte 22 de juliol es finalitzarà amb un dinar de clausura.

PROMOCIONA: Fundació ’Cercle pel coneixement’

Més informació
www.helix3c.com
info@helix3c.com
696905368