Formació ATI - Fundació UPC
Barcelona, octubre de 2007

Actualment treballar amb tecnologies per a plataformes distribuïdes com J2EE suposa una complicació afegida al cicle de vida d’una aplicació empresarial. Encara que les tecnologies J2EE intenten facilitar la tasca de l’analista i programador a l’hora de dissenyar i implementar, el desplegament d’aplicacions en servidors distribuïts no sempre és senzill. Per facilitar aquesta tasca, Oracle disposa d’un entorn integrat que permet especificar, dissenyar, implementar i desplegar a través d’una eina integradora: JDeveloper.

JDeveloper disposa de tot un entorn de disseny, desenvolupament i producció integrant el seu servidor d’aplicacions Oracle Application Server (OC4J). Per altra banda, Oracle també ens facilita a més el framework ADF per a millorar la productivitat en el desenvolupament d’aplicacions J2EE.

OBJECTIUS
1.- Introduir els conceptes i tecnologies associades a aplicacions empresarials J2EE.
2.- Conèixer l’entorn de desenvolupament d’Oracle JDeveloper amb el seu framework ADF i el seu servidor d’aplicacions OAS.

A QUI VA DIRIGIT
El curs va dirigit a analistes i caps de projecte informàtics que s’enfronten a nous projectes i han de valorar l’idoneïtat d’una aplicació empresarial. També es dirigeix a tècnics que desitgin tenir una visió introductòria d’aquestes noves tecnologies.

CONTINGUTS
1. Introducció a les aplicacions empresarials distribuïdes.
2. Arquitectures.
3. JDeveloper.
4. Entorn d’anàlisis i disseny.
5. Entorn IDE de desenvolupament.
6. Entorn de desplegament.
7. Altres utilitats (cvs, editor css, editor xml, etc.).
8. Aplication Developer Framework d’Oracle.
9. Arquitectura d’ADF i model lògic.
10. Persistència.
11. Capa Model i Presentació.
12. ADF Faces , JSF y JSP.
13. Desplegament sobre el servidor d’aplicacions OC4J d’Oracle.
14. Arquitectura orientada a serveis.
· Web services.

DIRECCIÓ
José de la Fuente.
Enginyer informàtic per la UPC. Professor del Màster en Enginyeria del Software i col•laborador en diferents cursos tecnològics de la Fundació UPC.

CONDICIONS

Durada, dates i horari
24 hores.
Del 2 al 25 d’octubre.
Dimarts i dijous de les 19.00 a les 22.00 h.

Lloc:
Fundació UPC
Edifici Vèrtex
Pl. Eusebi Güell, 6
08034 Barcelona


Ver mapa más grande

Import
Socis de l’ATI 642 €*
Altres 755 €

Inscripcions i més informació, cliqueu aquí