Formació ATI Catalunya

NOVES DATES
Del 16 de febrer al 9 de marÇ de 2009

Introducció
Molts dels sistemes d’informació actuals exigeixen un rendiment alt: bon temps de resposta a les consultes, moltes transaccions per segon, espai en disc no excessiu, etc. El disseny físic de BD pretén que, donada una plataforma Hard/Soft concreta, la BD doni aquest alt rendiment. Amb aquest fi, es pot actuar en diverses àrees, com per exemple; elecció de la implantació de les taules a l’espai físic, introducció de redundància, partiment de taules, disseny d’índexs i d’altres estructures físiques.

La formació que actualment s’ofereix en el mon professional acostuma a ser específica per a l’ús d’eines molt concretes, però no acostuma a donar una visió conceptual de base i amplia. Per exemple, els texts i cursos habituals sobre disseny físic i afinació del rendiment de BD estan especialitzats en algun SGBD comercial concret. Aquest curs pretén donar una visió global, al mateix temps que es presenten exemples de les possibilitats dels SGBD més habituals del mercat i es tracten casos reals.

Objectius
· Proporcionar els conceptes bàsics necessaris per a l’activitat del disseny físic.
· Donar una visió global i àmplia per a moure’s entre els diferents SGBD del mercat en els temes d’estructures físiques i millora del rendiment.
· Exposar diverses possibilitats físiques de ORACLE, DB2, SQL_Server i MySQL.
· Donar els coneixements necessaris per a que l’alumne pugui abordar amb facilitat i aprofitament els texts o cursos especialitzats d’un SGBD concret.

Destinataris
Informàtics amb certa experiència en el camp de les BD (Consultors, Analistes, Administradors de BD, Tècnics de sistemes, etc.) que vulgui introduir-se al món del disseny físic de BD.

Requisits
És indispensable tenir certa experiència amb el llenguatge SQL i el disseny de BD.

Contingut
1.- Generalitats sobre el disseny físic de BD

2.- Elements físics bàsics

3.- Reconsideració del disseny lògic
Partició de taules. Agrupació de taules. Dissenys alternatius. Afegir redundància. Vistes. Compliment de les restriccions. Taules de codis. Identificadors i seqüències.

4.- Representació interna de les dades
Estructura segons els tipus de dades. NULL. Longitud variable. Estructura de registres.
Estructura de pàgines / blocs. Espai lliure. Compressió de dades.

5.- Espais d’emmagatzemament
Taules i fitxers del SO. Particions físiques, clusters, índexs i vistes materialitzades.

6.- Índexs
Tipus d’índex i la seva estructura. Opcions. Consultes "només índex" i dades a l’índex. Quan i com el SGBD utilitza els índexs. Disseny d’ índexs.

7.- Introducció als optimitzadors
Optimització del SQL. Us d’estadístiques. Pla d’execució. Com influir al pla d’execució.

8.- Transaccions
Comprovació de restriccions. Concurrència i aïllament. Enfocament pessimista (amb bloqueig) i enfocament optimista (sense bloqueig).

Professor
Rafael Camps Paré. Professional informàtic des de 1962 (Cap de projectes i Consultor sènior a BULL i a UNIVAC/UNISYS). Doctor en Informàtica. Responsable del postgrau “Ingeniería dels Sistemes d’Informació” de la Fundació UPC. Soci nº 1 d’ ATI.

CONDICIONS

Duració, dates i horari
21 hores.
Del 19 de gener al 10 de febrer.
Dilluns i dimecres, de les 18.30 a les 21.30 h.

Lloc
Aula 13. Centre d’Estudis Politècnics.
Plaça Urquinaona nº 10. 08010 Barcelona.
Com arribar

Preu
Socis ATI: 150 €
No socis: 300 €

Informació e inscripcions
Secretaria d’ ATI-Catalunya
Via Laietana 46, pral. 1ª
08003 Barcelona
934125235
secrecat@ati.es

Horari d’atenció al públic
Dilluns a dijous: 10-13 h. i 16-19 h.
Divendres: 10-13 h.

* Només s’aplicarà la tarifa de soci a qui ho acrediti. L’import de la matrícula s’abonarà ABANS de començar el curs. En el cas de sol·licitar-la, la factura per a SOCIS serà personalitzada i hi constarà el NIF del soci.

TERMINI: EL MITGDÍA DEL DIVENDRES ANTERIOR.
GRUP MÍNIM: 5 PERSONES.
PLASES LIMITADES A 12 ASSISTENTS.

ATI es reserva el dret d’efectuar les modificacions necessàries.

Per a poder oferir una formació apropiada a les necessitats i interessos dels nostres socis, us preguem que ens féssiu arribar els vostres suggeriments a secregen@ati.es