Formació ATI - Curs d’Especialització
En col·laboració amb la Fundació de la UPC
>> Aquest curs d’especialització pot cursar-se independentment o en el marc del postgrau
Competències Directives per als Professionals Tècnics a les Organitzacions <<

Competències de Lideratge Efectiu

Presentació
A qui va dirigit
Continguts
Direcció i professorat
Informació general
Procés de matrícula

PRESENTACIÓ

En l’entorn canviant en què ens trobem, les persones amb el seu potencial han de crear el valor estratègic dins l’organització i crear oportunitats. Aquest aspecte depèn de les competències que tinguin els professionals per liderar el seu equip i consolidar les diferències amb la competència.

Per aquest motiu, en aquest curs es fa èmfasi en l’organització i, dins d’aquesta, en la gestió de projectes i la gestió de persones per endinsar-nos en els aspectes de comportament humà a l’organització: motivació, satisfacció laboral, intel·ligència emocional, treball en equip i lideratge, amb els estils de direcció, el perfil directiu i el diagnòstic, i la gestió del temps, del canvi i del conflicte.

Objectius
• Adquirir competències essencials en lideratge; motivació i direcció.
• Millorar el coneixement d’un mateix i el potencial.
• Identificar punts forts i febles de l’estil de lideratge.
• Millorar l’ocupabilitat.
• Aplicar els coneixements a un mateix i a la seva situació laboral.

a dalt

A QUI VA DIRIGIT

El curs s’adreça a tots aquells professionals tècnics que vulguin millorar i actualitzar els seus coneixements i aplicar les competències directives; a tècnics amb diferents graus de responsabilitat que vulguin accedir a funcions directives.

a dalt

CONTINGUTS

1.- L’Organització i les Persones (15 hores)
• Missió i visió. Direcció estratègica.
• La gestió de projectes: finalitat, etapes i rols.
• La gestió de recursos humans: funcions.
• La motivació.
• Riscos psicosocials. L’estrès laboral.
• La intel·ligència emocional. Competències personals i interpersonals.

2.- El Lideratge (21 hores)
• El treball en equip.
• Estils de lideratge.
• Diagnòstic del perfil directiu.
• La gestió del canvi i del conflicte.
• La gestió del temps.
• El procés de selecció. L’entrevista.

3.- Experiències de Professionals d’Empreses de Diferents Sectors (3 hores)

4.- Coaching. Assessorament Personal i Professional. Diagnòstic dels Punts Forts i Febles. Pla de Millora Personal (14 hores)

Cada participant del curs realitzarà un Pla de Millora Personal en base a l’assessorament individual que haurà rebut durant el curs.

Per elaborar el Pla es tindran en compte tots els aspectes d’habilitats de gestió, que s’hauran tractat al llarg del programa. Al final del curs es presentarà el Pla al conjunt de la classe.

a dalt

DIRECCIÓ I PROFESSORAT

Direcció
Pons Peregort, Olga. Psicòloga Industrial. Professora del Departament d’Organització d’Empreses de la UPC. Assessora en RRHH.

Professorat
Coll Bertran, Josep. Dr. Enginyer industrial. Catedràtic del Departament d’Organització d’Empreses de la UPC.
Mussons Sellés, Jaume. Dr. Enginyer Industrial. Professor del Departament d’Organització d’Empreses de la UPC. Consultor d’Empreses.
Pons Peregort, Olga. Psicòloga Industrial. Professora del Departament d’Organització d’Empreses de la UPC. Assessora en RRHH.
Sans Pros, Jesus. Llicenciat en Psicologia i Dret. Director de Recursos Humans d’Indo.
Subirats Soler, Joan. Llicenciat en Psicologia. Consultor d’Empreses.

a dalt

INFORMACIÓ GENERAL

Durada: 53 hores (5.3 crèdits)
Dates de realització: del 04/11/2008 al 19/02/2009
Horari:
Dimarts: 18:30 a 21:30
Dijous: 18:30 a 21:30
Lloc de realització:
Fundació UPC
22@ Barcelona
C/ de Badajoz, 73-77
08005 Barcelona

Preu: 1.590 €
Els socis de l’ATI tenen un descompte del 15% (amb un període de carència de 2 mesos com a soci de l’ATI).

Persona de contacte: Inma Ureta
Telèfon: (34) 93 401 57 75

Titulació:
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Per la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d’universitat. De no ser així, l’alumne / a obtindrà un certificat d’assistència i aprofitament expedit per la Fundació UPC.

El diploma menciona la durada del curs realitzat.

Anul·lació o ajornament:
La Fundació UPC es reserva el dret d’anul·lar o ajornar un curs si no hi ha prou alumnes. En cas d’anul·lació, es retornarà tot l’import pagat, sense cap tipus de compensació addicional. En cas d’ajornament, es retornarà l’import pagat a les persones que ho sol·licitin.

a dalt

PROCÉS DE MATRÍCULA

1. Per iniciar el procés de matrícula cal emplenar i enviar la sol·licitud de matrícula i fer-nos arribar la documentació següent:

* 1 fotografia.
* currículum.
* fotocòpia del DNI o fotocòpia del passaport.
* fotocòpia de la titulació (si la titulació s’ha obtingut fora d’Espanya cal que la fotocòpia estigui legalitzada).

La documentació es pot enviar a través del correu electrònic inma.ureta@fundacio.upc.edu (opció preferent) o per correu postal a:

Inma Ureta
Fundació UPC. Edifici Vèrtex
Plaça Eusebi Güell, 6
08034 Barcelona

Iniciar el procés de matrícula no garanteix l’admissió al curs.

Un cop haguem rebut la sol·licitud de matrícula i la documentació, t’enviarem per correu electrònic i/o postal una carta d’acceptació.

2. Per formalitzar la matrícula caldrà

* consultar la disponibilitat de places: inma.ureta@fundacio.upc.edu o telèfon (34) 93 401 57 75

* abonar l’import de matrícula mitjançant una de les formes de pagament següents:
a. transferència bancària al número de compte que t’indicarem en la carta d’acceptació.
b. xec a nom de la Fundació UPC
c. targeta de crèdit Visa o Mastercard

* enviar o lliurar a la Fundació UPC un dels documents següents, segons la forma de pagament triada:
a. comprovant de la transferència bancària o
b. xec nominatiu o

a dalt