Formación ATI Catalunya
ATI Catalunya informa
Tallers sobre Habilitats Directives
Justificació
Arran de la passada enquesta sobre formació que es va distribuir el passat mes de juny, es posa de manifest la necessitat d'ampliar el servei de Gestió de la Carrera Professional al desenvolupament formatiu i professional, i no vincular-lo exclusivament al laboral. Aquest aspecte ve, a més a més, reforçat per l'estudi elaborat pel nostre company, i membre de la Junta Directiva General, Luis Fernández, en el qual es destaca que, per als professionals TIC, la formació i experiència tècnica sempre és important, però desenvolupar habilitats personals converteix aquest coneixement en alguna cosa molt més útil i també vital a dia d'avui.

Enllaç a l'estudi, fes clic aquí.

Objectius
L'objectiu principal és fer una primera aproximació a la formació d'habilitats directives per a professionals TIC amb tres tallers, de quatre hores de durada cadascun, respecte a les temàtiques que apareixen com a principal necessitat: Lideratge, Direcció d'equips i Comunicació.

Altres objectius que també són pretesos i col·laterals a les accions formatives són generar networking entre els participants, així com també donar a conèixer el servei ATI sobre la Gestió de la Carrera Professional.

Participants
Els participants a qui està destinada l'acció formativa són professionals TIC que pretenguin iniciar-se en les competències directives relacionades amb el seu dia a dia laboral, o bé reciclar-se en aquestes habilitats.

Metodologia
L'acció formativa té un component instrumental, és a dir, una part de transmissió de conceptes teòrics. Aquesta serà justament la necessària, sense caure en explicacions magistrals ni científiques.

Al mateix temps, l'aplicació pràctica serà la part que tindrà més preponderància. Les dinàmiques de grup seran l'eix vertebrador de l'acció formativa.

D'altra banda, s'utilitzaran recursos dinàmics com a visualització de pel•lícules i vídeos, business games, role plays ...

>> La durada dels tallers serà de quatre hores.

Programa

Taller 1. FUNCIÓ DIRECTIVA I LIDERATGE
Reflexionar sobre el propòsit de la funció directiva, que tracta d'assolir objectius eficientment a través de l'esforç d'altres persones, des d'una posició de poder i amb prioritat de decisió, i on ha de desenvolupar una sèrie de competències directives per a l'exercici reeixit de la seva funció.

Contingut
1 .- El concepte i el propòsit de la direcció.
2 .- Funcions que realitza un directiu.
3 .- Els rols del directiu.
4 .- Les competències directives.
5 .- Tipus de competències directives.
6 .- Perfil del directiu.
7 .- Desenvolupament de les competències directives.

Recursos
· Qüestionari sobre perfil competencial.
· Role Plays.
· Visualització de fragments de pel lícula.

Taller 2. DIRECCIÓ D'EQUIPS DE TREBALL
Reconèixer la importància de l'adequat funcionament dels grups de treball, i el paper rellevant que en això té la funció del líder de l'equip, en tant és responsable màxim de transformar grups en equips, i equips en equips eficaços.

Contingut
1 .- Requisits per a l'existència d'un equip.
2 .- Rendiment, eficàcia i eficiència dels equips.
3 .- La responsabilitat del líder de l'equip.
4 .- Perfils dins d'un equip.
5 .- Beneficis de la direcció eficaç d'equips.

Recursos
· Aplicació Test d'Belvin.
· Dinàmiques de grup.
· Visualització de fragments de pel lícula.

Taller 3. COMUNICACIÓ I PRESENTACIONS EFICACES
Millorar l'habilitat personal per fer presentacions en públic de projectes i propostes. Fomentar l'habilitat comunicativa i aconseguir ser un bon orador en qualsevol escenari, principalment en entorns professionals. Millorar les habilitats de transmissió del coneixement dins l'empresa desenvolupant una comunicació efectiva amb diferents interlocutors.

Contingut
1 .- Elements bàsics de la comunicació.
2 .- Qualitat d'un bon orador.
3 .- La comunicació amb una audiència.
4 .- Maneig de situacions difícils.

Recursos
· Simulacions reals.
· Exercicis de veu.
· Visualització de fragments de discursos.
· Enregistrament en vídeo.

Dades generals dels tallers

Inscripcions: 93 412 52 35 / secrecat@ati.es

Dates
Taller 1. FUNCIÓ DIRECTIVA I LIDERATGE: 20/01/2010 (dimecres)
Taller 2. DIRECCIÓ D'EQUIPS DE TREBALL: 27/01/2010 (dimecres)
Taller 3. COMUNICACIÓ I PRESENTACIONS EFICACES: 03/02/2010 (dimecres)

Horari
De les 18 a les 22 h.

Lloc
Centre d'Estudis Politècnics (CEP)
Plaça Urquinaona 10.
08010 Barcelona
mapa

Preu
Un taller: 70 € / No socis: 140 €
Tres tallers: 180 € / No socis: 360 €

>> Grup mínim: 7 persones.

Darrera dia d'inscripció: El migdia del divendres anterior.

PLACES LIMITADES A 12 ASSISTENTS.

ATI es reserva el dret d'efectuar les modificacions necessàries.