Presentacions de la xerrada i avantatges del conveni

El passat dijous 13 de juliol va tenir lloc a l’Ateneu Barcelonès la presentació del recent conveni signat per l’ATI i l’empresa Qualiteasy Internet Solutions S.L.

Aquest acord pretén oferir als membres de ATI productes que facilitin la millora de la qualitat de la seva activitat professional a preus preferents.

A continuació d’aquesta presentació, es va desenvolupar la xerrada "La segurització telemàtica on-line. La signatura electrònica i la factura telemàtica" a càrrec del Director General de la ANF AC (Autoritat de certificació de l’Asociación Nacional de Fabricantes) i del Director Tècnic de TRADISE.

(*) Al final d’aquesta entrada es troba el material gràfic utilitzat a l’acte.

Els productes que inicialment formaran part d’aquesta oferta són:

- QONE

Software de gestió documental.

P.V.P.: 600 € + IVA
P.V.P Online: 499 € + IVA, si es fa download.

Preu per a associats de l’ATI mitjançant donwload: 300 € + IVA.

Més informació sobre aquest producte: web qualiteasy

- CURS ON-LINE SEGURETAT INFORMATICA : la norma ISO/IEC 17799

L’objectiu principal d’aquest curs és el de desenvolupar els criteris bàsics d’un sistema de seguretat informàtica, prenent com a punt d’inici la norma ISO/IEC 17799.

Referent al preu del curs, hi ha dues modalitats: tutoritzada i autoformativa.

La primera té un preu de 325 € i s’aplicaria un descompte del 15 %. Per a dur a terme aquesta modalitat es necessita un mínim de 5 inscrits.

La segona té un preu de 150 € i s’aplicaria un descompte del 20%.

programa del curs

Matriculació del curs: www.qualitzone.com

>> Presentacions de la xerrada:

1.- Presentació de Qualiteasy
2.- Seguridad técnica y jurídica con certificados digitales
3.- Firma electrónica. Aspectos teóricos y prácticos