Formació ATI
En col·laboració amb la Fundació de la UPC

Competències directives per als professionals tècnics a les organitzacions

Presentació
A qui va dirigit
Continguts
Direcció i professorat
Informació general
Procés de matrícula

PRESENTACIÓ

Avui dia en les organitzacions, ens trobem en una situació de canvi constant i incertesa fruit de l’entorn que repercuteix en els canvis organitzatius i on els professionals hi han de fer-hi front i adaptar-s’hi.

Aquest fet provoca que canviï la manera de gestionar i les persones han de ser les protagonistes amb les seves competències i coneixements. Les competències són els aspectes del comportament que posen en pràctica les aptituds, els trets de personalitat i els coneixements adquirits.

Les competències individuals desenvolupen un paper clau en l’estratègia de l’empresa. La diversitat i flexibilitat de les mateixes estimulen la innovació i permeten adaptar la gestió dels recursos humans a les estratègies de les organitzacions.

Tot professional forma part d’un equip de treball o un projecte, primer desenvolupant rols tècnics i després com a responsable de l’equip o del projecte. El fet de disposar d’uns bons coneixements tècnics no és suficient per tenir un bon desenvolupament tant personal com professional, ja que són necessàries competències directives per promocionar, dirigir i gestionar un equip o un projecte.

Les competències es poden desenvolupar mitjançant la formació continuada, durant la vida activa i amb l’exercici de l’activitat professional, però calen unes pautes. Per aquest motiu el curs fa èmfasi en el desenvolupament de les competències directives: autodiagnòstic, autooconeixement, motivació, comunicació, negociació, lideratge, delegació, coaching, tolerància a l’estrés, creativitat, adaptabilitat, totes elles protagonistes per liderar un equip o un projecte.

El curs desenvolupa aquestes competències amb la combinació i el treball dels conceptes a l’aula i amb les sessions de coaching, mitjançant entrevistes i treball personal.

El coaching és un concepte que ens prové de l’entorn esportiu. És un procés de relació i d’aprenentatge que s’estableix entre dos o més persones que interactuen i una d’elles ajuda a l’altra a aconseguir uns objectius, definits prèviament. De les diferents modalitats de coaching, en el curs ens centrem en les sessions de coaching personalitzat, de desenvolupament directiu per identificar el potencial de la persona, els seus punts forts i febles i desenvolupar competències.

El coaching aporta uns beneficis tant personals i professionals com també a nivell organitzatiu; ajuda a desenvolupar les habilitats de les persones, contribueix a diagnosticar i corregir problemes o comportaments insatisfactoris i millora la motivació i la satisfacció laboral, el lideratge, el clima laboral i el rendiment del personal.

Objectius
• Identificar, potenciar i desenvolupar les competències per assolir un millor desenvolupament personal i professional.
• Assolir la direcció d’equips.
• Millorar l’empleabilitat dels professionals.
• Donar pautes d’autoconeixement i millora personal i professional. Diagnòstic dels punts forts i febles. Coaching. Feedback 360º.

Mòduls
El programa del postgrau s’estructura en els mòduls que s’indiquen a continuació.

Si no desitges cursar tot el postgrau pots matricular-te d’un o diversos mòduls:

· Competències de Lideratge Efectiu. Data d’inici: 04-11-2008
· Competències de Comunicació i de Negociació Interpersonal. Data d’inici: 11-12-2008

a dalt

A QUI VA DIRIGIT

El curs s’adreça a tots aquells professionals tècnics que vulguin millorar i actualitzar els seus coneixements i aplicar les competències directives; a tècnics amb diferents graus de responsabilitat que vulguin accedir a funcions directives.

a dalt

CONTINGUTS

1.- L’Organització i les Persones (15 hores)
• Missió i visió. Direcció estratègica.
• La gestió de projectes: finalitat, etapes i rols.
• La gestió de recursos humans: funcions.
• La motivació.
• Riscos psicosocials. L’estrès laboral.
• La intel·ligència emocional. Competències personals i interpersonals.

2.- El Lideratge (21 hores)
• El treball en equip.
• Estils de lideratge.
• Diagnòstic del perfil directiu.
• La gestió del canvi i del conflicte.
• La gestió del temps.
• El procés de selecció. L’entrevista.

3.- La Comunicació Oral i Escrita (15 hores)
• Variables.
• Tècniques.
• Conducció de reunions: escenaris, preparació i objectius.
• La comunicació a l’empresa: sistemes de comunicació.

4.- La Negociació (12 hores)
• Escenari.
• Tècniques.
• Errors.
• Joc de rol (role playing).

5.- Experiències de Professionals d’Empreses de Diferents Sectors (3 hores)

6.- Coaching. Assessorament Personal i Professional. Diagnòstic dels Punts Forts i Febles. Pla de Millora Personal (14 hores)

Cada participant del curs realitzarà un Pla de Millora Personal en base a l’assessorament individual que haurà rebut durant el curs.

Per elaborar el Pla es tindran en compte tots els aspectes d’habilitats de gestió, que s’hauran tractat al llarg del programa. Al final del curs es presentarà el Pla al conjunt de la classe.

a dalt

DIRECCIÓ I PROFESSORAT

Direcció
Pons Peregort, Olga. Psicòloga Industrial. Professora del Departament d’Organització d’Empreses de la UPC. Assessora en RRHH.

Professorat
Carrió Fiore, Jaume. Economista. Consultor d’Empreses.
Coll Bertran, Josep. Dr. Enginyer industrial. Catedràtic del Departament d’Organització d’Empreses de la UPC.
Mussons Sellés, Jaume. Dr. Enginyer Industrial. Professor del Departament d’Organització d’Empreses de la UPC. Consultor d’Empreses.
Pons Peregort, Olga. Psicòloga Industrial. Professora del Departament d’Organització d’Empreses de la UPC. Assessora en RRHH.
Sans Pros, Jesus. Llicenciat en Psicologia i Dret. Director de Recursos Humans d’Indo.
Subirats Soler, Joan. Llicenciat en Psicologia. Consultor d’Empreses.

a dalt

INFORMACIÓ GENERAL

Durada: 80 hores (8 crèdits)
Dates de realització: del 04/11/2008 al 19/02/2009
Horari:
Dimarts: 18:30 a 21:30
Dijous: 18:30 a 21:30
Lloc de realització:
Fundació UPC
22@ Barcelona
C/ de Badajoz, 73-77
08005 Barcelona

Preu: 2.185 €
Els socis de l’ATI tenen un descompte del 15% (amb un període de carència de 2 mesos com a soci de l’ATI).

Persona de contacte: Inma Ureta
Telèfon: (34) 93 401 57 75

Titulació:
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Per la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d’universitat. De no ser així, l’alumne / a obtindrà un certificat d’assistència i aprofitament expedit per la Fundació UPC.

El diploma menciona la durada del curs realitzat.

a dalt

PROCÉS DE MATRÍCULA

1. Per iniciar el procés de matrícula cal emplenar i enviar la sol·licitud de matrícula i fer-nos arribar la documentació següent:

* 1 fotografia.
* currículum.
* fotocòpia del DNI o fotocòpia del passaport.
* fotocòpia de la titulació (si la titulació s’ha obtingut fora d’Espanya cal que la fotocòpia estigui legalitzada).

La documentació es pot enviar a través del correu electrònic inma.ureta@fundacio.upc.edu (opció preferent) o per correu postal a:

Inma Ureta
Fundació UPC. Edifici Vèrtex
Plaça Eusebi Güell, 6
08034 Barcelona

Iniciar el procés de matrícula no garanteix l’admissió al curs.

Un cop haguem rebut la sol·licitud de matrícula i la documentació, t’enviarem per correu electrònic i/o postal una carta d’acceptació.

2. Per formalitzar la matrícula caldrà

* consultar la disponibilitat de places: inma.ureta@fundacio.upc.edu o telèfon (34) 93 401 57 75

* abonar l’import de matrícula mitjançant una de les formes de pagament següents:
a. transferència bancària al número de compte que t’indicarem en la carta d’acceptació.
b. xec a nom de la Fundació UPC
c. targeta de crèdit Visa o Mastercard
d. domiciliació bancària, en un compte d’Espanya

* enviar o lliurar a la Fundació UPC un dels documents següents, segons la forma de pagament triada:
a. comprovant de la transferència bancària o
b. xec nominatiu o
c. fotocòpia de la llibreta bancària.

a dalt