Fundació UPC amb la col·laboració de l’ATI

ATI té com a finalitat oferir serveis als seus associats, dins dels quals s’inclouen la programació i/o participació en accions deformació, no només una formació de base sinó una formació que permeti adaptar-se als continus canvis i a un constant reciclatge, i,per tant, vol col·laborar a què els seus membres tinguin accés a aquesta adaptació contínua basada en el coneixement i habilitats que requereix estar dins de la societat de la informació, i a contribuir a assegurar la formació al llarg de tota la vida.

En aquest sentit, l’ATI, renova l’acord de col·laboració signat el 2005 amb la Fundació de la Universitat Politècnica de Catalunya(Fundació UPC), i participa novament en la segona edició d’aquest curs de postgrau: Habilitats directives per a professionals de les TIC, que tindrà lloc entre els mesos de març i juny de 2007.

Objectius
Desenvolupar o millorar les habilitats que esdevenen claus d’èxit en la gestió i la direcció d’equips a les organitzacions, i conèixer les tècniques i metodologies més estratègiques de comunicació, lideratge, negociació o treball en equip.

A qui va dirigit
Professionals amb un perfil tècnic que desenvolupin la seva carrera professional en organitzacions de qualsevol sector i que vulguin adquirir coneixements, tècniques i habilitats directives.

Continguts
1.- Direcció i Motivació d’Equips de Treball (39 h.)
>> L’organització. La gestió de recursos humans.
>> La motivació.
>> L’estrès laboral.
>> La intel·ligència emocional.
>> El treball en equip.
>> La gestió del canvi.
>> El perfil del directiu.
>> El lideratge.
>> La gestió del temps.

2.- La Comunicació oral y escrita (12 h.)
>> Variables.
>> Tècniques.
>> Conducció de reunions: escenaris, preparació i objectius. >> La comunicació a l’empresa: sistemes de comunicació.

3.- La Negociació - (12 h.)
>> Escenaris.
>> Tècniques.
>> Errors.
>> Joc de rols.

4.- El Procés de Selecció de personal - (6 h.)
>> Anàlisi del currículum vítae.
>> Etapes del procés de selecció.
>> La entrevista: aspectes a tenir en compte com a candidat i como a seleccionador.

5.- Taules Rodones (6 h.)
>> Conferències amb caps de Recursos Humans d’empreses informàtiques.

6.- Assessorament individual (15 h.)
Cada participant comptarà amb un assessor personal, amb el que realitzarà 3 sessions d’hora i mitja (1,30 h) de duració al llarg del curs, per veure quins aspectes personals ha de millorar.

Aquest assessorament es realitza en base a un qüestionari d’autoanàlisi que es treballa a l’inici del programa.

Tanmateix, cada participant al curs realitzarà un pla de millora personal en base a l’assessorament individual que haurà rebut durant el curs. Per elaborar aquest pla es tindran en compte tots els aspectes d’habilitats de gestió que s’hauran tractat al llarg del programa. Al final del curs es presentarà el pla al conjunt de la classe.

Altres informacions:
Direcció i professorat
Dades generals
Procés de matriculació