Formació ATI - Fundació UPC
Barcelona, novembre de 2007
Les recents innovacions tecnològiques en l’àmbit de les aplicacions web han provocat una revolució en el desenvolupament d’aplicacions amb un enfocament molt clar cap a les plataformes web. La convergència d’aplicacions “desktop” i aplicacions web està cada vegada més a prop mitjançant l’ús de tecnologies com AJAX. En un futur clarament dominat per les aplicacions web és necessari disposar d’una base de coneixements per a poder prendre decisions correctes als estats inicials d’un projecte.

OBJECTIUS
1.- Introduir els conceptes i tecnologies darrera de la recent revolució de les aplicacions web com Google Maps o Gmail.
2.- Analitzar les limitacions del protocol HTTP i com les tecnologies com AJAX, superen aquestes limitacions. El curs s’emmarca dintre de la tendència actual de convergència d’aplicacions d’escriptori i aplicacions web.

A QUI VA DIRIGIT
Els curs va dirigit a analistes i caps de projecte informàtics que s’enfronten a nous projectes i han de valorar l’idoneïtat d’una aplicació empresarial. També es dirigeix a tècnics que desitgin tenir una visió introductòria d’aquestes noves tecnologies.

CONTINGUTS
1. Introducció a les aplicacions web.
2. El protocol HTTP.
3. Limitacions de les aplicacions web clàssiques.
4. Cicle petició/resposta.
5. Protocol sense estat.
6. Unidireccionalitat de les peticions.
7. El navegador web com plataforma limitada.
8. AJAX.
9. El objecte XMLHttpRequest.
10. Frameworks i llibreries.
11. Aplicacions web dirigides per events.
12. Problemàtica.
13. Solucions.
14. Impacte de las solucions en l’escalabilitat de servidors.
15. Comet / Bayeux.
16. Propagació d’events de servidor al client.
17. Arquitectura Comet.
18. Protocol Bayeux.
19. Frameworks i llibreries.
20. Convergència amb aplicacions d’escriptori.
21. Futur immediat: nous estàndards, offline web apps.
22. Conclusió.

DIRECCIÓ
Sergi Baila.
Enginyer informàtic per la UPC. Professor del Màster en Enginyeria del Software i col•laborador en diferents cursos tecnològics de la Fundació UPC.

CONDICIONS

Durada, dates i horari
15 hores.
Del 6 al 20 de novembre.
Dimarts i dijous de les 19.00 a les 22.00 h.

Lloc:
Fundació UPC
Edifici Vèrtex
Pl. Eusebi Güell, 6
08034 Barcelona


Ver mapa más grande

Import
Socis de l’ATI 404 €*
Altres 475 €

Inscripcions i més informació, cliqueu aquí